Još jednom – u Zadru!

Još jednom (2014)
JOŠ JEDNOM – dokumentarni film, 62′, Hrvatska
Režija i montaža: Ana Opalić, Noah Pintarić

Sinopsis: JOŠ JEDNOM dokumentarni je film koji prati živote pet prijatelja – četiri lezbijke i jedne transeksualne osobe – u periodu od sedam godina, od 2007. do 2013. Ana, Noah, Mima, Helena i Ivana prolazili su kroz više intenzivnih emotivnih odnosa – prekidali su stare i započinjali nove veze, zaljubljivali se, odljubljivali, razočaravali, u druge i u sebe… i o svemu tome razgovarali sa sobom i s kamerom. Pratimo protagoniste/ice koje s marginalne i diskriminirane društvene pozicije pokušavaju razumijeti prirodu međusobnih odnosa kroz vlastite “neuspjele” ljubavne priče.

Film je nastao iz potrebe autorskog tima i sudionica filma da sagledaju intimne procese kroz koje prolaze pokušavajući tako dobiti odgovore na pitanja o razlozima i načinima na koje nas ljubav obuzima.

Sudjeluju: Ana Opalić, Ivana Kovačić, Mima Simić, Noah Pintarić, Helena Janečić, Gabrijela Ivanov, Nataša Pršir, Tajana Josimović, Marta Šušak

Snimila: Ana Opalić
Dramaturginja: Jasna Žmak
Produkcija: Kinematograf, 2014.
Glazba: U pol’ 9 kod Sabe